Krajská kynologická rada zejména:

a) koordinuje činnost ZO začleněných v radě, koordinuje akce pořádané v rámci rady, pořádá školení figurantů, výcvikářů

b) podílí se na zajišťování svazových akcí

c) zpracovává podněty ZO týkající se činnosti P MSKS a předává je s dalšími náměty a dotazy na PMSKS cestou zápisu z jednání rady

d) spolupracuje s kluby a jejich pobočkami

e) organizačně zajišťuje plnění ustanovení sjezdu a P MSKS v rámci působení rady

f) svolává konferenci a připravuje podklady pro její jednání

g) spolupracuje se státními a společenskými orgány na územním teritoriu, zapojením v různých komisích těchto orgánů propaguje činnost kynologie

h) má právo kontrolovat dodržování stanov a dalších závazných dokumentů vydaných orgány svazu ze strany ZO

(Výňatek ze stanov MSKS § 40)

 

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.