Krajská liga MSK

Krajská kynologická liga MSK je vyhlašována za účelem motivace psovodů účastnit se závodů, posílit jejich závodní ambice a tím zvyšovat úroveň a kvalitu výcviku i předvedených výkonů. Pravidla krajské kynologické ligy mohou být pro jednotlivé ročníky částečně měněna. Vyhlášení pravidel/kategorií pro aktuální rok a výsledků uplynulého ročníku se koná vždy v rámci Krajské kynologické konference MSK.

2014

Krajská kynologická liga Moravskoslezského kraje je pro rok 2014 vyhlášena v kategoriích ZVV1 (poslušnost + obrana), ZVV2 (poslušnost + obrana), ZVV1-poslušnost, ZM (poslušnost + obrana) Kategorie musí být vyhlášeny (uvedeny v propozicích) dle platného zkušebního řádu. Každá kategorie je rozdělena na mládež a dospělé.

 

Do ligy se započítávají tři nejlepší z průběžně zasílaných výsledků z jakéhokoliv oficiálního (zveřejněného v kalendáři akcí) závodu posuzovaného rozhodčím s platnou atestací. Závod se musí konat v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 a musí být pořádán základní organizací spadající pod MSKS nebo ČKS. 

 

Psovod se může hlásit s jedním psem pouze do jedné kategorie, psovod se dvěma psy se může hlásit do dvou různých kategorií.

 

Výsledky zasílají psovodi prostřednictvím emailu KKR (naskenovaná výsledková listina, nejlépe potvrzená pořadatelem nebo odkaz na webové stránky pořádající organizace, kde je výsledková listina zveřejněna). Na webu KKR MSK bude zveřejněn aktuální žebříček výsledků. 

Mládežní - do 18let, přičemž mohou závodit v celém kalendářní roce, ve kterém dovrší věku 18 let.

 

Dotazy ohledeně krajské ligy Vám zodpoví sl. Jana Martínková (kkr-msk@email.cz).